Voda na Zemi v současnosti

Kolik je vody na Zemi?

Vody je na Zemi opravdu hodně. Zdálo by se, že s ní až tak šetřit nemusíme. Ale když se na rozložení vody podíváme blíže, zjistíme, že pitné sladké vody je mnohem méně než slané. V některých oblastech světa je jí i nedostatek. Převážná část vody je v oceánech a mořích.

 

Zdroj:  http://www.oskole.sk/?id_cat=120&clanok=9856

Otázka Jakou část povrchu Země pokrývá světový oceán? Vyber kruhový graf, který odpovídá rozložení vody (modrá barva) a pevniny (hnědá barva) na Zemi. 

Pomer-voda-pevnina 

Odpověď


Poměr sladké a slané vody

Voda-na-zemi 

Otázka Jaké vlastnosti má mořská voda? (využij např. svých poznatků z dovolené u moře)

odpověď:

Otázka Je slaná voda vhodná k pití?

odpověď:

Otázka Dá se s ní zalévat zahrádka?

odpověď:


Voda na pevnině se postupně od pramenů vlévá do potůčků a potoků, ty se vlévají do říček a řek a ty odvádějí vodu do jezer a moří.